Fakulta rybářství a ochrany vod
CZ GB
pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Pro veřejnost eShop
VÚRH ÚA ŠKS MEVPIS
Aktuality - úvodní stránka
Jihočeská univerzita
Informace o fakultě
Struktura fakulty
Úřední deska
Projekty na fakultě
Zahraniční vztahy
 
 
 
 
 
 
 
otevřeno pro veřejnost
 
čtvrtek 9:00 - 17:00
 
   
   
  
 
 

 

 

 


počítadlo.abz.cz

Nová fakulta rybářství a ochrany vod JU: slavnostní zahájení 13.10. v 9:30 na MěÚ ve Vodňanech

Slavnostní otevření osmé fakulty Jihočeské univerzity - Fakulty rybářství a ochrany vod (FROV JU) se uskuteční v úterý 13. 10. 2009 v 9:30 na Městském úřadu ve Vodňanech. Součástí programu bude také prohlídka experimentálních objektů fakulty: experimentálního rybochovného pracoviště a pokusnictví a genetického rybářského centra. Předána bude medaile za zásluhy o vznik fakulty.

K 1. září 2009 se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích rozšířila o nově vzniklou fakultu rybářství a ochrany vod. Fakulta vznikla sloučením katedry rybářství Zemědělské fakulty JU a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech (VÚRH). Vznik v pořadí osmé fakulty Jihočeské univerzity je naplněním dalšího z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity. O vědecké, pedagogické i společenské potřebě zřídit ve struktuře JU fakultu zaměřenou na rybářství, akvakulturu a ochranu vod se uvažovalo od 90. let minulého století.
Základem nové fakulty jsou dva ústavy -  vodňanský (VÚRH) si ve své téměř devadesátileté existenci, a ve spojení s registrováním ochranné známky svého jména (udělené Evropskou unií v roce 2008), ponechává původní název. Druhým pracovištěm je Ústav akvakultury (ÚA), který se bude specializovat na vodohospodářství, ochranu vod, rybářské obhospodařování volných vod a rekreační rybářství. Děkanát fakulty sídlí ve Vodňanech. Cílem nově založené Fakulty rybářství a ochrany vod JU je efektivnější využití vědeckého a pracovního potenciálu univerzity v napojení na  další instituce, jako jsou např. Akademie věd ČR, Jihočeský kraj, Rybářské sdružení ČR, podniky Povodí, případně další instituce s profilací do vzdělávací, výzkumné i profesně orientované oblasti. Fakulta počítá s kapacitou pro 250 až 300 studentů s orientací na studium vodohospodářských, rybářských a ekonomických disciplin. V současné době má fakulta 122 studentů a 79 zaměstnanců.
Na slavnostní zahájení byla pozvána ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Miroslava Kopicová, zástupci PS Parlamentu ČR, Jihočeského kraje, města Vodňany, Rybářského sdružení ČR, Českého rybářského svazu, členové vedení univerzity a fakult, členové akademické obce JU a další hosté. Na slavnostním zahájení promluví rektor JU prof. V. Bůžek, prof. O. Linhart, pověřený řízením FROV JU, zástupci veřejného života a rovněž představitelé spřízněných profesních sdružení.

Napsal Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc   
 
Joomla SEO powered by JoomSEF