FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU vypisuje výběrová řízení na obsazení pozic.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 17. týden roku 2017 tento program.

Dne 2. 5. 2017 se na Ústavu komplexních systémů v Nových Hradech uskuteční seminář zaměřený na systém bioWES.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice laborant/ka do Laboratoře zárodečných buněk.

13. - 14. 4. 2017 jsme na MEVPIS přivítali studenty Dětské univerzity JU.

27. dubna 2017 pořádá Jihočeská univerzita ve spolupráci s Českou televizí přednášku pro studenty a zaměstnance univerzity zaměřenou na fungování a roli veřejnoprávní televize ve společnosti.

Dne 12. 4. 2017 proběhlo zasedání Akademického senátu FROV JU, kde byl všemi členy tj. 12 hlasy zvolen nový děkan FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech