FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 15. 10. 2018 jmenoval děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. do funkce proděkanky pro vnější vztahy MVDr. Veroniku Piačkovou, Ph.D.

Ve dnech 12. - 14. října 2018 jsme se ve spolupráci s Jihočeským krajem prezentovali na výlovu rybníka Rožmberk.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 42. týden roku 2018 tento program.

Ve čtvrtek 11. října 2018 se konaly slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia, oboru Rybářství a oboru Ochrana vod.

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. udělil pamětní medaili Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Srdečně Vás zveme na 1. reprezentační ples Fakulty rybářství a ochrany vod JU, který proběhne ve víceúčelové hale ve Vodňanech 2. 2. 2019. Pro více informací kontaktujte Miladu Vazačovou, mvazacova@frov.jcu.cz.

Na konci měsíce září byli úspěšně dokončeny dva rozvojové stavební projekty Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 41. týden roku 2018 tento program.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech