FROV JU RGB NEGATIVE

Kaviár je na celém světě vysoce ceněná pochoutka. Vyrábí se z mírně solených jiker jeseterovitých ryb. Bohužel kvůli pytláctví a ničení přirozených lokalit patří jeseteři mezi nejvíce ohrožené živočichy na naší planetě.

 V posledních letech došlo v jarních měsících v některých českých a moravských rybnících ke zvýšenému úhynu kaprů.

K nejvíce ohroženým složkám životního prostředí patří povrchové vody.

Antibiotika jsou významnou skupinou léků, které se používají k léčbě a prevenci bakteriálních onemocnění.

Sladkovodní organismy jsou ohrožovány celou řadou negativních faktorů.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech