FROV JU RGB NEGATIVE

K nejvíce ohroženým složkám životního prostředí patří povrchové vody.

Antibiotika jsou významnou skupinou léků, které se používají k léčbě a prevenci bakteriálních onemocnění.

Sladkovodní organismy jsou ohrožovány celou řadou negativních faktorů.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech