FROV JU RGB NEGATIVE

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FROV JU vyhlašuje AS FROV JU volbu kandidáta na funkci děkana FROV JU.

Volba bude probíhat dle harmonogramu:

15.02.2017: Vyhlášení volby děkana FROV JU a zahájení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU
01.03.2017: Ukončení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU a zahájení oslovení navržených
                     kandidátů, včetně vyžádání si písemného potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu
08.03.2017: Ukončení procesu potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu
15.03.2017: Zveřejnění jmen kandidátů, kteří přijali kandidaturu
22.03.2017: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům, včetně zdůvodnění těchto námitek
29.03.2017: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty v daném funkčním období)
                     členům AS FROV JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu
05.04.2017: Představení kandidátů na funkci děkana FROV JU na veřejném zasedání akademické obce
12.04.2017: Zasedání AS FROV JU spojené s volbou děkana FROV JU

Podrobnosti naleznete zde.

 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech