FROV JU RGB NEGATIVE

Kandidaturu na funkci děkana přijali dva kandidáti, a to:

- prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, FROV JU, Vodňany
- prof. RNDr. Dalibor Štys, Ph.D., vedoucí Laboratoře experimentálních komplexních systému, ÚKS FROV JU, Nové Hrady

Představení kandidátů proběhne na veřejném zasedání akademické obce dne 5.4.2017 od 14,00 hod. na budově ZM - místnost M006, ul. Studentská, 370 05 České Budějovice.

Všichni jste srdečně zváni.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech