FROV JU RGB NEGATIVE

FROV JU se podařilo získat podporu na 2 synergické projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v prioritních osách Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (PO2) a Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (PO1).

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů FROV JU – jedná se o projekt, jehož obsahem je především získání akreditace/reakreditace a inovace doktorských studijních programů na FROV JU. Rozpočet projektu je 10 457 440 Kč a jeho realizace je plánována na období 07/2017 – 05/2022. Vyhlášená alokace na tuto výzvu byla 550 mil. Kč, přičemž celková požadovaná dotace všech žádostí přesáhla 1,3 mld. Kč. Projekt FROV JU v hodnocení získal 86 bodů z celkových 100 možných a obsadil tak 34. místo ze 115 podaných žádostí.

Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV JU – tento projekt je k výše uvedenému projektu synergický a jeho cílem je zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely, a to především pořízením přístrojového vybavení. Rozpočet projektu je 91 573 194 Kč a období jeho realizace je taktéž 06/2017 – 05/2022. Vyhlášená alokace na tuto výzvu byla 3,5 mld. Kč, požadovaná podpora všech přijatých žádostí byla téměř 6,9 mld. Kč. Projekt FROV JU v hodnocení získal 87 bodů z celkových 100 možných a obsadil tak 17. místo z 82 podaných žádostí.

Odborným garantem projektů je doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech