FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 2.5.2017 proběhl seminář s cílem seznámit účastníky (zástupci partnerů projektu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ133 „Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin“) se systémem pro management experimentálních dat a metadat pro potřeby projektu. Celkem se školení zúčastnilo 8 osob zastupujících organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Institut teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd; Institut Ludwiga Bolzmanna pro experimentální a klinickou traumatologie ve Vídni; Technická univerzita Vídeň a Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně. V úvodu se účastníci seznámili s koncepcí systému bioWES. Funkcionalita systému byla demonstrována na ukázkovém příkladu biokompatibility materiálů. V druhé části školení si účastníci nainstalovali systém na vlastní počítače a vyzkoušeli si všechny základní kroky od návrhu protokolu až po sdílení a vyhledávání. Závěr semináře byl věnován krátké diskusi o nasazení a využitelnosti systému pro projekt a na jednotlivých pracovištích.

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech