FROV JU RGB NEGATIVE

Fakultu rybářství a ochrany vod JU budou v Akademickém senátu JU zastupovat tito členové:

Akademičtí pracovníci:

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Ing. David Gela, Ph.D.
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D

Studenti:

Ing. Radek Gebauer
Vít Profant

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech