FROV JU RGB NEGATIVE

Studenti se v uplynulém týdnu seznámili s pracovišti FROV JU ve Vodňanech. Zúčastnili se mnoha zajímavých přednášek pod vedením Prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc.; Ing. Vojtěcha Kašpara, Ph.D.; Ing. Jana Mráze, Ph.D.; Nimy Hematyara, MSc. a Marcellina Rutegwy, MSc. Zároveň začali pracovat na projektech otevřených v rámci letních škol. Studentům přejeme mnoho zajímavých zkušeností získaných v rámci Mezinárodních letních škol 2017.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech