FROV JU RGB NEGATIVE

V první polovině letošního roku navštívilo středisko MEVPIS zhruba 5 000 osob, z toho přes 2 tisíce žáků a žákyň od mateřských škol po střední školy a gymnázia v rámci výukových programů. Žáci se zúčastnili se jednodenních a vícedenních akcí, během nichž absolvovali vedle programů také exkurze na rybochovná pracoviště fakulty a do okolí Vodňan. Největší zájem byl o jesetery, raky i nejmenší korýše perloočky a buchanky, které malí badatelé lovili a zhlédli pod mikroskopem. Vedle vzdělávání a exkurzí se našel prostor pro hry a vzájemné poznávání. Recenze učitelů si můžete přečíst zde.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech