FROV JU RGB NEGATIVE

23. – 25. 8. 2017 proběhla 18. toxikologická konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, která se konala v prostorách MEVPIS (40 účastníků a 22 referátů). Jako čestní hosté přijali pozvání prof. Radka Kodešová a Dr. Vít Kodeš. Nedílnou součástí konference je od roku 2005 soutěž mladých vědců O cenu prof. RNDr. Vladimíra Sládečka, DrSc. Čtyřčlenná odborná komise složená z pracovníků FROV, VFU Brno, RECETOX Brno a ČZU Praha udělila první místo studentovi Ing. Pavlovi Šauerovi (FROV JU) za příspěvek Podíl syntetických progestinů na androgenní a antiandrogenní aktivitě ve vodním prostředí. Druhé místo obsadil MSc. Giang Thai Pham (FROV JU) a na třetí příčce se umístila Mgr. Pavla Plachtová (Botanický ústav AV ČR v Brně). V rámci doprovodného programu měli účastníci možnost navštívit Pivovar Protivín, a.s., kde se mj. seznámili se systémem sledování kvality vody s využitím bioindikátorů – raků. Účastníci rovněž navštívili Krokodýlí ZOO v Protivíně.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech