FROV JU RGB NEGATIVE

Ve středu 13. 9. 2017 a ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 9:00 hod. proběhnou ve velké zasedací místnosti FROV JU Vodňany (Zátiší 728), obhajoby disertačních prací těchto studentů:

13. 9. 2017

- M.Sc. Pavlo Fedorov – 9,00 hod. - Fish spermatozoa metabolites content in various physiological conditions - záznam zde
- M.Sc. Amin Golpour Dehsari – 10,00 hod. - Functional regulation of subcellular calcium during fish gametogenesis - záznam zde
- M.Sc. Hilal Güralp – 11,00 hod. - Emryo development and transplantation of primordial germ cells in pikeperch Sander lucioperca - záznam zde
- M.Sc. Latifeh Chupani – 13,00 hod. - Physiological and molecular responses of aquatic organisms to chemical exposure - záznam zde
- M.Sc. Buket Yazicioglu – 14,00 hod. - Some reproductive and physiological aspects of invasive crayfish - záznam zde

14. 9. 2017

- M.Sc. Olga Koba – 9,00 hod. - Applications of advanced instrumentation for analysis of environmental pollutants - záznam zde
- Ing. Pavel Lepič – 10,00 hod. - The use of recirculating systems for rearing of river fish species - záznam zde
- Ing. Václav Nebeský – 11,00 hod. - Products from aquaculture: Market, quality and new product development - záznam zde
- Ing. Lukáš Veselý – 13,00 hod. - Crayfish in changing biotic and abiotic conditions - záznam zde
- M.Sc. Syam Krishna Balakrishnan – 14,00 hod. - Degradation of organic pollutants in water by non thermal plasma based advanced oxidation processes - záznam zde

Obhajoby můžete on line sledovat: http://www.frov.jcu.cz/cs/doktorske-studium/obhajoby-disertacnich-praci.

Všichni jste srdečně zváni.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech