FROV JU RGB NEGATIVE

Děkan fakulty prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. si Vás dovoluje pozvat na lekci power jógy pro bolavá záda, která je zorganizovaná přímo pro zaměstnance naší fakulty.

Lekce se Šárkou Ocmanovou proběhne 25. 11. 2017 od 9 hod. do 11 hod. v přednáškovém sále MEVPIS Vodňany, vstupné zdarma.

Prosím, abyste se přihlašovali na e-mail dbrozova@frov.jcu.cz.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech