FROV JU RGB NEGATIVE

V pondělí 6. 11. 2017 proběhla první ustavující schůze Akademického senátu FROV JU.

Předsedkyní AS FROV JU byla zvolena MVDr. Eliška Zusková, Ph.D. a místopředsedou se stal Bc. Vít Profant.

Seznam všech členů naleznete zde: http://www.frov.jcu.cz/cs/home-button/struktura-fakulty/senat

Veškeré dokumenty, které jsou předkládány k projednání do AS FROV JU si mohou členové akademické obce vyžádat k nahlédnutí u předsedkyně AS FROV JU.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech