FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 28. 11. 2017 rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. uvedl do funkce děkana FROV JU prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. s platností od 1. 12. 2017 pro funkční období 2017 – 2021.

Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. byl děkanem v období od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2017.

Vedení fakulty děkuje za vykonanou práci.

Novému děkanovi přejeme mnoho úspěchů.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech