FROV JU RGB NEGATIVE

V pátek 12. ledna 2018 uspořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Den otevřených dveří. Fakulta rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) připravila i v letošním roce pro zájemce o studium bohatý program a přivítala na padesát návštěvníků.

Pro uchazeče o studium byla připravena prezentace o fakultě a možnostech studia, kterou přednesl proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D. V průběhu celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout vystavené expozice, zastřílet si na laserové střelnici, vyzkoušet si interaktivní výukové modely nebo ochutnat výrobky z fakultní prodejny Ryby pro zdraví. Studenti FROV JU také předvedli, jak zpracovat kapra.

Zájemci si rovněž mohli zakoupit literaturu z produkce fakulty, popovídat si s garanty a přednášejícími jednotlivých předmětů či se stávajícími studenty fakulty.

Děkujeme všem zaměstnancům a studentům, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech