FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU a její Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod MEVPIS Vodňany v roce 2017 výrazně navýšily návštěvnost svých akcí. Od roku 2014, kdy MEVPIS sídlí v objektu bývalého Broků mlýna (Na Valše 207, Vodňany), jsme navýšili naši návštěvnost o zhruba 8 000 osob, za loňský rok se tedy můžeme pochlubit fantastickým číslem 12 401 návštěvníků (jedná se pouze o návštěvníky akcí, nezapočteny osoby komerčně využívající pouze ubytování). Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám.

Středisko MEVPIS pořádá akce všeho typu pro laickou i odbornou veřejnost. Organizuje množství konferencí, seminářů, workshopů, kurzů a vzdělávacích akcí pro dospělé ï děti od 2 let. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Kláru Nachlingerovou, knachlingerova@frov.jcu.cz; +420 737 221 931.

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech