FROV JU RGB NEGATIVE

Zveme Vás na seminář s názvem „Preparation for the research career – research project“, který proběhne ve velkém přednáškovém sálu střediska MEVPIS Vodňany ve dnech 19. – 20. 3. 2018. Více informací, včetně kontaktní osoby, naleznete v programu zde.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech