FROV JU RGB NEGATIVE

Zveme Vás na seminář GDPR - Ochrana osobních údajů, Kybernetická bezpečnost, který proběhne v budově rektorátu JU v Českých Budějovicích 28. 3. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech