Přihlášky do bakalářských a magisterských studijních programů přijímáme do 31. 7. 2018. Elektronickou přihlášku vyplňte zde. Není nutné posílat úředně ověřené kopie výročních vysvědčení, stačí nám kopie přílohou mailu. Maturitní vysvědčení či diplom (nejvyšší dosažené vzdělání) doložte v úředně ověřené kopii. Platbu uhraďte nejpozději do 10. 8. 2018. Veškeré důležité informace naleznete zde.

Informace o stipendiích pro studenty prvních ročníků nalezneten zde.