FROV JU RGB NEGATIVE

Ve dnech 26. – 27. 3. 2018 proběhl v prostorách střediska MEVPIS Vodňany po třech letech další seminář s názvem Ochrana zdraví ryb. Téměř 100 účastníků mělo možnost vyslechnout řadu přednášek zaměřených na infekční a parazitární nemoci ryb, jejich prevenci či léčbu, dále příspěvky zaměřené na legislativu spojenou s veterinární problematikou chovu ryb, vodní toxikologii atd. Během prvního dne byla pro hosty v rámci programu připravena i exkurze do Krokodýlí ZOO v Protivíně a na závěr druhého dne semináře proběhla schůze České ichtyopatologické společnosti a české sekce EAFP. Děkujeme všem zúčastněným za zájem o aktivity FROV JU a skvělou atmosféru při akci a Operačnímu programu Rybářství za finanční podporu z projektu Konference I. CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000376.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech