FROV JU RGB NEGATIVE

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci březnu roku 2018 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjemci prémiového stipendia:
Bořík Adam
Imentai Aiman
Khanzai Baloch Abdul Rasheed
Malinovskyi Oleksandr
Shivaramu Sahana
Šauer Pavel

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde  - http://www.frov.jcu.cz/cs/aktuality-menu/recetni-publikace-menu

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech