FROV JU RGB NEGATIVE

Na konci měsíce září byli úspěšně dokončeny dva rozvojové stavební projekty Fakulty rybářství a ochrany vod JU, a to výstavba RAS systému na Genetickém rybářském centru ve Vodňanech za částku 7 394 900 Kč bez DPH a vestavba laboratoří a kanceláří v půdním prostoru na ERPP za částku 5 207 645 Kč bez DPH.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech