FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 15. 10. 2018 jmenoval děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. do funkce proděkanky pro vnější vztahy MVDr. Veroniku Piačkovou, Ph.D.

Tímto se paní doktorka stává první ženou ve vedení fakulty od jejího založení v roce 2009.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech