Ve středu 12. 12. 2018 (od 9,00 hod.) proběhnou ve velké zasedací místnosti FROV JU Vodňany (Zátiší 728), obhajoby disertačních prací těchto studentů:

- 09:00 hod - Ing. Roman Šebesta - Selected aspects of intensively cultured European whitefish (Coregonus maraena, Bloch) and peled (Coregonus peled, Gmelin)
- 10:00 hod. - M.Sc. Viktoriia Iegorova - Polyspermy produces viable mosaics in sturgeon

Obhajoby můžete on-line sledovat zde.

Všichni jste srdečně zváni.