Pracovníci Laboratoře intenzivní akvakultury VÚRH FROV JU od dubna do června 2018 spolupracovali s Českou televizí na přípravě filmu o chovu, reprodukci a sportovním lovu candáta obecného pro pořad „Rybí svět Jakuba Vágnera“.  Díl o candátovi v rámci daného pořadu Česká televize uvedla v premiéře ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 20:00 na ČT2. Na zmíněný film se můžete podívat zde.