FROV JU prošla úspěšně mezinárodním hodnocením a její návrh na zařazení mezi velké výzkumné infrastruktury byl schválen vládou ČR s výhledem financování 2019-2022. FROV JU a centrum CENAKVA byly současně zařazeny do nově vytvářené aktualizace Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Zařazení fakulty a centra mezi jedinečná výzkumná zařízení s vysokou finanční a technologickou náročností znamená účelovou podporu na provozní výdaje ve výši 68,5 mil. Kč do roku 2022. Smyslem velké výzkumné infrastruktury je nabídnout své kvalitní zázemí k využití i jiným výzkumným organizacím. Doprovodně s touto skutečností je v současné době uzavíráno partnerství na „platformě“ DANUBIUS operující v panevropském výzkumném prostoru ESFRI. Statut velké výzkumné infrastruktury v rámci JU znamená obrovský potenciál pro rozšíření svých VaV aktivit a jejich financování.