FROV JU RGB NEGATIVE

FROV JU Vás srdečně zve na Fish–biometrics workshop, který se koná 3. - 4. 6. 2015 na Ústavu komplexních systémů v Nových Hradech.

V rámci workshopu se můžete zúčastnit zajímavé diskuse zahraničních odborníků z Norska, Španělska a Rakouska.

Náplní workshopu je představení jednotlivých výzkumných témat vztažených k problematice automatického sledování a analýzy chování a růstu ryb v rámci intenzivní akvakultury: možnosti senzorického vybavení klecí a tanků, typické choroby ryb identifikovatelné neinvazivní cestou, detekce a sledování jedinců z obrazového záznamu, biometrické metody, srovnání přístupů v Norsku a Španělsku.

Získané znalosti a kontakty přispějí k rozvoji výzkumných aktivit FROV JU a k přípravě společného projektu s využitím existujících systémů pro analýzu chování ryb vytvořených v rámci fakulty.

V případě zájmu o workshop prosím kontaktujte Ing. Markétu Heroutovou – heroutova@frov.jcu.cz.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech