FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 40. týden roku 2017 tento program.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 38. a 39. týden roku 2017 tento program.

Ve dnech 18. 9. - 20. 9. 2017 se uskutečnil intenzivní kurz češtiny pro skupinu zahraničních Ph.D. studentů naší fakulty.

Je to již 10 let, kdy ve Vodňanech na Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém pod záštitou prof. Otomara Linharta proběhla první konference biologie reprodukce ryb.

19. 9. 2017 vyšla nová Tisková zpráva o Fakultě rybářství a ochrany vod JU, přečíst si ji můžete zde.

Habilitační řízení Ing. Jana Mráze, Ph.D. a řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Tomáše Randáka, Ph.D.

Středisko MEVPIS Vodňany, FROV JU, v tomto semestru opět otevírá Kurzy tzv. měkkých dovedností (soft skills). Nabídku můžete stáhnout zde, přihlášku naleznete zde.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 37. týden roku 2017 tento program.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech