FROV JU RGB NEGATIVE

Středisko MEVPIS Vodňany, FROV JU, v tomto semestru opět otevírá Kurzy tzv. měkkých dovedností (soft skills). Nabídku můžete stáhnout zde, přihlášku naleznete zde.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 37. týden roku 2017 tento program.

Ve středu 13. 9. 2017 a ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 9:00 hod. proběhnou ve velké zasedací místnosti FROV JU Vodňany (Zátiší 728), obhajoby disertačních prací.

23. – 25. 8. 2017 proběhla 18. toxikologická konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí.

Srdečně Vás zveme na přednášku Bryana W. Brookse, která proběhne 15. 9. 2017 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu FROV JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 35. a 36. týden roku 2017 tento program.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vás srdečně zve na jubilejní 5. ročník FROVfestu.

Srdečně Vás zveme na přednášky Prof. Konrada Dabrowskiho, které proběhnou 8. 9. 2017 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu FROV JU, Zátiší 728, Vodňany.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech