FROV JU RGB NEGATIVE

Ve dnech od 26. do 27. 10. 2017 proběhl ve středisku MEVPIS Vodňany další turnus Dětské univerzity Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Srdečně Vás zveme na přednášky prof. Petera Ruoffa a prof. Haralda Martense, které se uskuteční na Ústavu komplexních systémů v Nových Hradech.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 45. týden roku 2017 tento program.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Děkanát fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Asistent/Asistentka tajemníka fakulty.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, VÚRH, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice technik/technička do Laboratoře intenzivní akvakultury.

31. 10. 2017 proběhl slavnostní křest knihy Ing. Eduarda Levého „Sladkovodní ryby, snadné zpracování a příprava v kuchyni, recepty“.

Středisko MEVPIS Vás srdečně zve na přednášku Bc. Martina Kahance o jeho cestách do Brazílie.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, vypisuje výběrové řízení na nové Ph.D. studenty.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech