FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 18. 3. 2018 až 21. 3. 2018 se uskutečnil 1. workshop k projektu: Posilování spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal v oblasti rybářství a ochrany vod, č. KPF-01-017.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický vypisuje výběrová řízení na obsazení pozice provozní asistent/ka.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 12. týden roku 2018 tento program.

Dne 25. 4. 2018 bude tzv. Tour de FROV - setkání děkana a vedení FROV JU se VŠEMI studenty 1. ročníků bakalářského studia prezenční formy. Setkání je povinné.

Dne 26.3.2018 proběhne jako každoročně setkání studentů s vedením FROV JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 11. týden roku 2018 tento program.

Dne 16. 2. 2018 se Petr Císař a Jan Kubec zúčastnili tzv. Noci mladých vědců a umělců pořádané Gymnáziem Česká.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Ústav akvakultury a ochrany vod vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice asistent/ka ředitele pro provoz.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech