FROV JU RGB NEGATIVE

Zveme Vás na seminář GDPR - Ochrana osobních údajů, Kybernetická bezpečnost.

V časopise Vesmír vyšel rozhovor s děkanem FROV JU prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D., přečíst si ho můžete zde.

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 byl odvysílán vstup na rádiu Leonardo o expedici na Nové Guineji. Vysílání si můžete poslechnout zde, začátek tématu v čase 47:10.

Zveme Vás na seminář s názvem „Preparation for the research career – research project“.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU připravila další ročník tradičních Mezinárodních letních škol.

Tým střediska MEVPIS Vodňany Vás srdečně zve na oslavu Světového dne vody, která proběhne 23. 3. 2018. Pozvánku vizte na přiloženém obrázku.

Srdečně Vás zveme na PechaKucha night vol. 10 do přednáškového sálu střediska MEVPIS Vodňany dne 2. 3. 2018 od 20 hodin.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 9. týden roku 2018 tento program.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech