FROV JU RGB NEGATIVE

I v letošním roce bude probíhat vánoční prodej Omega3 kaprů na Husově třídě v Českých Budějovicích.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 50. týden roku 2017 tento program.

V pondělí 11. prosince 2017 od 12:00 hod. se ve velkém přednáškovém sále MEVPIS Vodňany (Na Valše 207) uskuteční semináře doktorandů oboru Rybářství.

Dne 28. 11. 2017 rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. uvedl do funkce děkana FROV JU prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. s platností od 1. 12. 2017 pro funkční období 2017 – 2021.

1. prosince 2017 vyšla Tisková zpráva o naší fakultě. Přečíst si ji můžete zde.

V sobotu 25. 11. 2017 proběhla první jóga pro bolavá záda, která byla organizována přímo pro zaměstnance FROV JU.

Komise děkana pro udělování mimořádných stipendií pro nadané studenty FROV JU doporučila dne 3. 11. 2017 dva studenty, kterým může být dle Rozhodnutí děkana č. 7/2016 přiznáno mimořádné stipendium.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, MEVPIS, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Koordinátor/ka akcí.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech