FROV JU RGB NEGATIVE
 
Čížek, A., Piačková, V., 2015. Metody stanovení citlivosti původců erytrodermatitidy kaprů k antibakteriálním látkám. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 162, 37 s.  zde
Kolářová, J., Zusková, E., Steinbach, C., Velíšek, J., 2016. Praktické návody k provádění léčebných postupů u vybraných parazitárních onemocnění ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 166, 43 s. zde
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech