FROV JU RGB NEGATIVE

Od 25. 9. do 7. 12. 2018 Ing. Jindřiška Matějková absolvovala stáž pod vedením Dr. Nicole Rhody v Mote Marine Laboratory & Aquarium, Florida, USA.

Od 10.10. do 10.12.2018 absolvoval Vitaliy Kholodnyy stáž v Mořské biologické stanici Misaki Tokijské univerzity v Japonsku pod vedením prof. Manabu Yoshidy, Ph.D.

Od 5. října do 30. listopadu jsem, z důvodu stáže pod vedením prof. Jean-Jacques Lareyre, navštívila institut fyziologie ryb a genomiky INRA v Rennes ve Francii.

Zúčastnil jsem se 6. - 7. 9. 2018 veřejné části workshopu „Chování strojů“.

Pracovní cesta do Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, University of Chicago (EC), byla vykonána v termínu 3-18/11/2018.

Ve dnech 10. - 11. 12. 2018 jsme spolu s kolegy Josefem Velíškem, Josefem Příborským a kolegyní Ilonou Prokopovou navštívili Lehranstalt für Fischerei in Aufseß v Německu.

Účelem cesty byla účast na Generálním shromáždění Euroregio Silva Nortica.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech