FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 11. 12. 2017 Ing. Ján Regenda, Ph.D., PaeDr. Jiří Koleček a Vojtěch Havlis jednali se zástupci HLUW Yspertal v rakouském Yspertalu. Obsahem jednání bylo řešení aktivit k nově schválenému projektu v rámci fondu malých projektů: Posilování spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal im Bereich Fischerei und Gewässerschutz, číslo projektu KPF-01-017.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech