FROV JU RGB NEGATIVE

ZF-Screens je spin-off společnost z Leidenské univerzity, která pracuje s in vivo vysoce výkonnými screeningovými projekty s několikaletou zkušeností se sestavováním de novo genomů obratlovců a profilováním genové exprese založené na analýze mRNA-Seq. Sahana Shivaramu strávila v rámci stáže na Leidenské univerzitě dva týdny (18-11-2017 - 02-12-2017). Během tohoto pobytu anotovala imunoglobuliny a soubor genů, které se používají jako potencionální márkery pro zárodečné kmenové buňky v de novo sestavě jesetera ostrorypého.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech