FROV JU RGB NEGATIVE

Ve dnech 29. - 30. listopadu 2017 jsem se zúčastnila konference Nanomedicine a Nanosafety (NMNS 2017), která se konala na Teheránské univerzitě lékařských věd, Teherán, Írán. Konference byla zaměřena na zdravotní a bezpečnostní aspekty využívaných nanomateriálů u člověka a zvířat a na účinky nanočástic na životního prostředí. Na konferenci jsem prezentovala výsledky studie toxicity nanočástic ZnO.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech