FROV JU RGB NEGATIVE

Od 1. 9. do 1. 12. 2017 jsem absolvoval zahraniční stáž v laboratoři Neuroscience and behavior, The Department of Biological Sciences, Bowling Green State University v Ohiu pod vedením Dr. Roberta Hubera. V průběhu stáže jsem se seznámil s technologiemi a metodami díky nimž jsem vytvořil koncept experimentálního systému k nahrávání srdeční aktivity račích embrií, jež bude použit k realizaci experimentů v souvislosti s charakterizací jejich kardiofyziologie pod vlivem farmak používaných v humánní medicíně při léčbě kardiovaskulárních chorob tzv. betablokátorů. Potenciální výsledky publikované prostřednictvím článků ve vědeckých žurnálech budou sloužit jako základ k sepsání disertační práce. Navíc jsem se naučil metody, jež povedou k vylepšení systémů ke kontrole kvality vody prostřednictvím raků jako bioindikátorů. V blízké budoucnosti je otevřená cesta ke společným projektům. Zahraniční stáž byla podpořena z Institucionálního rozvojového programu.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech