FROV JU RGB NEGATIVE

Abdul Rasheed Baloch z Laboratoře zárodečných buněk absolvoval stáž od 24.9. do 15.12. 2017 na Departamento de Ciencia Animal e Investigador del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica de València, ve Španělsku. Získal zkušenosti s qPCR a studoval expresi různých genů v orgánech úhoře říčního. Stáž byla podpořena z projektu IMPRESS.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech