FROV JU RGB NEGATIVE

V návaznosti na počátek řešení projektu MoBI-aqua: Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiverzity (projekt č. 100314623 v rámci programu přeshraniční spolupráce se Svobodným státem Sasko; Hallo Nachbar. Ahoj Sousede, Interreg V A / 2014 – 2020), se dne 17. 1. 2018 konal oficiální zahajovací projektový meeting na půdě Lead partnera projektu Technische Universität Dreden, Institut für Hydrobiologie. Za FROV JU byli přítomni Miloš Buřič, Bořek Drozd, Jiří Koleček a Radek Gebauer. Účelem bylo představení projektu zainteresovaným organizacím a institucím zejména na Německé straně hranice a diskuze na projektem dotčená témata. Pozvání přijali i kolegové ze spolupracujícího státního podniku Povodí Labe. Následujícího dne proběhlo navíc setkání projektového týmu pro naplánování a koordinaci letošních projektových aktivit. Na závěr druhého dne cesty se navíc konala pro studenty TU Dresden a pracovníky Institut für Hydrobiologie přednáška M. Buřiče o původních a nepůvodních druzích raků a jejich efektu na původní ekosystémy.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech