FROV JU RGB NEGATIVE

Od 22. do 30. ledna 2018 jsem navštívil pracovní skupinu zabývající se účinky endokrinně účinných látek na oddělení V na IGB.

Cílem mého pobytu bylo shromáždit a připravit ilustrativní materiály týkající se patogenních účinků environmentálních kontaminantů, které budou využity jak pro teoretická, tak i praktická školení v rámci prací Ph.D. studijního programu ochrany vod.

Jsem velmi vděčen za laskavou podporu a pomoc mé hostitelky Dr. Ilky Lutze. Zvláště bych rád poděkoval doc. Ing. Vladimíru Žlábkovi, Ph.D a projektu OP VVV (CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 16_018 / 0002616) za finanční podporu, která mi umožnila dosáhnout mého cíle.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech