FROV JU RGB NEGATIVE

Ve dnech 13. – 17. 2. 2018 proběhl na Univerzitě ve Wageningenu intenzivní kurz na téma HR Award, prestižní známky udělované Evropskou komisí mimo jiné vzdělávacím institucím s kvalitně a funkčně nastaveným systémem řízení lidských zdrojů. Za FROV JU se zúčastnili Vladimír Žlábek, Michal Hojdekr, Jaromíra Vondrášková a Jiří Koleček. Tento kurz byl podpořen z programu OP VVV, projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192, Rozvoj JU - Kapacity pro VaV.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech