FROV JU RGB NEGATIVE

V průběhu ledna 2018 jsem byl osloven vedením Evropské Akvakulturní Společnosti (EAS) sídlící v Belgii, abych se stal spoluorganizátorem konference Aquaculture Europe 2019, která se bude konat v Berlíně (Německo) od 7. do 10. října 2019. Informaci o připravované konferenci najdete zde. Po vzájemné diskuzi jsem nabídku kolegů akceptoval a stal se tak členem organizačního výrobu dané konference a jejím spolupředsedou, který bude zodpovědný za organizaci programu zmíněné akce. Z těchto důvodů jsem se ve dnech 5. – 6. 2. 2018 zúčastnil první pracovní schůzky organizačního výboru dané konference, která se konala právě v Berlíně. Cílem schůzky byla diskuze o tématu a detailní organizaci zmíněné akce.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech