FROV JU RGB NEGATIVE

Navštívila jsem Vídeňsku univerzitu, oddělení integrativní zoologie, ve dnech 22. - 24. dubna 2018.

Ve dnech 24. - 27. dubna 2018 jsem navštívil akci Seafood Expo Global konané v Bruselu.

Ve dnech 24. – 28. dubna 2018 jsme se ve složení Jan Urban, Vladyslav Bozhynov a Antonín Bárta, zúčastnili mezinárodní konference na téma bioinformatika a bioinženýrství.

Týdenní pobyt na Baylorově univerzitě bylo velmi intenzivní pracovní setkání s výzkumným týmem Prof. Bryana Brookse a vedením fakulty.

Ve dnech 10. – 14. 4. 2018 jsme se já a mí kolegové, Martin Kocour, Hana Kocour Kroupová a Veronika Piačková, zúčastnili valného shromáždění řešitelů projektu FISHBOOST.

V posledních dnech ledna 2018 se v Paříži uskutečnilo už třetí setkání řešitelů projektu IMPRESS, kde byly prezentovány dosavadní výsledky společných aktivit v rámci projektu.

Ve dnech 17. 4. až 19. 4. 2018 Vladimír Žlábek, Michal Hojdekr, Jaromíra Vondrášková, Martin Vlček a Jiří Koleček navštívili Stálé zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu a Českou styčnou kancelář pro výzkum, vývoj a inovace.

Dne 18. 4. 2018 jsme spolu s prof. Daliborem Štysem navštívili 15. ročník konference IMC International Life Science Meeting.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech