FROV JU RGB NEGATIVE

Abdul Rasheed Baloch z Laboratoře zárodečných buněk absolvoval stáž od 24. 9. do 15. 12. 2017 ve španělské Valencii.

Ve dnech 28.11. – 01.12.2017 jsem měla možnost zúčastnit se „The VI International Young researchers’.

Dne 15. 12. 2017 se dr. Urban, Mgr. Urbanová a M.Sc. Bozhynov setkali na Univerzitě ve Vídni s Norbertem Cyranem.

Od 1. 9. do 1. 12. 2017 jsem absolvoval zahraniční stáž v laboratoři Neuroscience and behavior, The Department of Biological Sciences, Bowling Green State University v Ohiu.

Dne 13. 12. 2017 Zdeněk Adámek, Jiří Koleček a Vojtěch Havlis jednali se zástupci Budesamt für Wasserwitschaft.

Ve dnech 29. - 30. listopadu 2017 jsem se zúčastnila konference Nanomedicine a Nanosafety (NMNS 2017).

ZF-Screens je spin-off společnost z Leidenské univerzity, která pracuje s in vivo vysoce výkonnými screeningovými projekty.

Od 19. do 23. listopadu 2017 jsem měl možnost zúčastnit se “The 3rd International Congress on Biological Invasions” jenž se konal v čínském Hangzhou.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech