FROV JU RGB NEGATIVE

Ve dnech 9. - 19. listopadu 2015 jsem vykonal pracovní cestu do severního Polska díky projektu NAZV.

V termínu 26. 10. - 18. 12. 2015 jsem absolvoval zahraniční stáž v Berlíně.

V průběhu dvou měsíců (mezi říjnem a prosincem) jsem pracovala v laboratoři paní Assoc. Prof. Ivana Maguire na divizi zoologie při Fakultě vědy na Záhřebské univerzitě.

Od 13. do 16. prosince 2015 jsem se já (Oksana Golovko) a Olga Koba zúčastnily prvního setkání uživatelů softwarového nástroje Compound Discover.

V dňoch 24. 11 – 4. 12. 2015 som absolvoval služobnú cestu do Indonézie.

Ve dnech 8. listopadu až 7. prosince 2015 jsem se zúčastnila pracovní zahraniční stáže na Univerzitě Montpellier ve Francii.

V době od 1. října do 30. listopadu jsem byla na stáži na oddělení Food Science švédské University of Agricultural Sciences v Uppsale.

V měsíci listopadu 2015 jsem měla možnost navštívit Institute for Fish and Wildlife Health (FIWI) (Veterinární fakulta Univerzity v Bernu) ve Švýcarsku.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech