FROV JU RGB NEGATIVE

Mezinárodní asociace knihoven institucí zabývajících se mořským a rybářským výzkumem (IAMSLIC) uspořádala ve dnech 7. - 11. září 20115 již 41. výroční konferenci.

období od srpna do začátku září 2015 jsem navštívil Institute for Fish and Wildlife Health (FIWI) (Veterinární fakulta Univerzity v Bernu) ve Švýcarsku.

Od 7. do 11. září 2015 se zástupci FROV JU zúčastnili 5. Mezinárodního workshopu o biologii rybích gamet v italské Anconě.

Ve dnech 5. – 11. 9. 2015 jsme se zúčastnili mikroskopického kongresu v Göttingenu.

Ve dnech 1. 9. – 4. 9. 2015 jsme se společně s prof. Daliborem Štysem zúčastnili mezinárodní konference EUSTM 2015.

Ve dnech 15.-17.6.2015 jsem se ve francouzském Montpellier zúčastnil koordinační schůzky k projektu Aquaexcel 2020.

Od 21 do 27.6.2015 jsem se společně s kolegou Ievgenem Lebedou zúčastnila konference: International Symposium on Genetics in Aquaculture (ISGA) XII 2015.

Ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2015 jsem absolvoval cestu do Španělska, na konferenci Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2015.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech