FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 20. 4. jsme navštívily Institute of Chemical Technologies and Analytics na Technické univerzite ve Vídni.

21. 4. 2015 jsme se zúčastnili mezinárodního workshopu Precision agriculture 2015 ve složení M. Saberioon a A. Bárta.

Ve dnech 25. 1. – 4. 2. 2015 jsme (Petr Císař, Aliaksandr Pautsina) navštívili  výzkumné pracoviště NOFIMA a SINTEF v Norsku.

V únoru mezi 2. – 28. 2. 2015 jsem absolvoval stáž na University of Jyväskylä, Department of Biological and Environmental Science, Finland.

V termínu od 15. 2. do 8. 4. jsem pobýval v laboratoři Ekologie, evoluce, a symbiózy na Univerzitě v Poitiers, Francie. 

Ve dnech 14. 4. – 18. 4. 2015 jsme se zúčastnili mezinárodní konference International work conference on Bioinformatics and Biomedical engineering.

Během mé stáže jsem pracovala na jaderné transplantaci somatických buněk modelovéhu druhu, kterým byl karas zlatý (Carassius auratus).

Získat nové zkušenosti při propagaci výsledků VaV a navázat spolupráci v nových projektech.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech