FROV JU RGB NEGATIVE

V listopadu a prosinci 2017 jsem dokončil druhou část mé stáže na Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Department of Ecohydrology ve vědecké skupině Stream Ecology.

Ve dnech  18. – 20. 12. 2017 jsem navštívil Univerzitu v Caen, Normandie.

Mohammadmehdi Saberioon a Pavel Souček navštívili v termínu 18. - 21. 12. 2017 společnost PEIMA-INRA ve francouzském městě Sizun.

Během mé stáže od 23. 10. 2017 do 23. 12. 2017 jsem pracovala pod vedením Dr. Tomase Lecocka a M.Sc Loly Toomey.

Ve dnech 2. 10. 2017 – 29. 12. 2017 jsem se zúčastnila zahraniční stáže pod vedením doktora Norberta Exlera a profesora Georga Janauera na Danube University Krems, Rakousko.

V termínu 13. - 15. 12. 2017 jsem absolvovala služební cestu na Institute of Nutritional Science na Univerzitě v Postupimi (Německo).

Abdul Rasheed Baloch z Laboratoře zárodečných buněk absolvoval stáž od 24. 9. do 15. 12. 2017 ve španělské Valencii.

Ve dnech 28.11. – 01.12.2017 jsem měla možnost zúčastnit se „The VI International Young researchers’.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech