FROV JU RGB NEGATIVE

Dne 1. srpna navštívili pracovníci laboratoře intenzivní akvakultury německý podnik Fischzucht Rietschen GmbH zabývající se produkcí násadových a tržních candátů.

Ve dnech 16. 8. – 18. 8. 2017 se pracovník a doktorandi Laboratoře etologie ryb a raků zúčastnili mezinárodní evropské astakologické konference IAA 2017.

Ve dnech 3. - 9. 9. 2017 jsem podnikla cestu do Krakowa, Polska.

Dne 12. 9. 2017 se prof. Dalibor Štys zúčastnil druhého setkání řešitelů k projektu Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerative Medizin.

Ve dnech 4. – 8. 9. 2017 jsme s Eliškou Zuskovou a Josefem Příborským navštívili Warmińsko-mazurskou univerzitu v Olštýně, Polsku.

V termínu 31. 5. - 2. 8. 2017 jsem pracovně pobýval v Turecku ve Výzkumném ústavu rybářském v Egirdiru.

Od 1. května do 31. srpna jsem absolvovala stáž v institutu INRA, v Rennes, Francie.

V období od 1. května do konce srpna 2017 jsem se se zúčastnil stáže v institutu INRA, Rennes, Francie.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech