FROV JU RGB NEGATIVE

Ve dnech 16. až 19. 4. 2018 proběhla exkurze studentů 1 ročníku magisterského oboru Rybářství a ochrana vod v Rakousku a ČR.

Dne 15. 3. 2018 jsem se v Rakouském městečku Schrems měl možnost zúčastnit premiéry edukačního filmu o zamezení škod na rybách vydrou říční.

Ve dnech 24. - 30. 4. 2018 jsem se zúčastnila výpravy do Rumunska – do oblasti Banátu.

Navštívila jsem Vídeňsku univerzitu, oddělení integrativní zoologie, ve dnech 22. - 24. dubna 2018.

Ve dnech 24. - 27. dubna 2018 jsem navštívil akci Seafood Expo Global konané v Bruselu.

Ve dnech 24. – 28. dubna 2018 jsme se ve složení Jan Urban, Vladyslav Bozhynov a Antonín Bárta, zúčastnili mezinárodní konference na téma bioinformatika a bioinženýrství.

Týdenní pobyt na Baylorově univerzitě bylo velmi intenzivní pracovní setkání s výzkumným týmem Prof. Bryana Brookse a vedením fakulty.

Ve dnech 10. – 14. 4. 2018 jsme se já a mí kolegové, Martin Kocour, Hana Kocour Kroupová a Veronika Piačková, zúčastnili valného shromáždění řešitelů projektu FISHBOOST.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech