FROV JU RGB NEGATIVE

V posledních dnech ledna 2018 se v Paříži uskutečnilo už třetí setkání řešitelů projektu IMPRESS, kde byly prezentovány dosavadní výsledky společných aktivit v rámci projektu.

Ve dnech 17. 4. až 19. 4. 2018 Vladimír Žlábek, Michal Hojdekr, Jaromíra Vondrášková, Martin Vlček a Jiří Koleček navštívili Stálé zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu a Českou styčnou kancelář pro výzkum, vývoj a inovace.

Dne 18. 4. 2018 jsme spolu s prof. Daliborem Štysem navštívili 15. ročník konference IMC International Life Science Meeting.

Dne 17. 4. 2018 Ing. Petr Císař, Ph.D navštívil vedoucího partnera projektu Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerative Medizin.

V termínu od 19. - 23. 3. 2018 jsem se zúčastnila intenzivního jazykového kurzu ve Velké Británii v lázeňském městě Harrogate.

Ve dnech 9. – 11. 4. 2018 jsem navštívil výzkumný ústav Nofima v Sunndalsøře, Norsku.

Ve dnech 8. - 11. 4. 2018 se Ing. Jan Urban Ph.D., Doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. a Antonín Bárta zúčastnili závěrečné konference COST EU Aquaponics HUB FA1305.

Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2018 jsme společně s kolegou Vojtěchem Kašparem navštívili jeseteří farmu Marjoss firmy Fischzucht Gross

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech