FROV JU RGB NEGATIVE

V období 4. září až 4. říjen 2017 jsem absolvoval zahraniční stáž v rámci mého doktorandského studia ve společnosti Wageningen University and Research.

Mohammadmehdi Saberioon a Pavel Souček navštívili v termínu 26.9.- 29.9. společnost PEIMA-INRA ve francouzském městě Sizun.

Dne 22. 9. 2017 jsme se ve složení Antonín Bárta a Jan Urban, zúčastnili první předváděcí akce za účelem navázání spolupráce.

Ve dnech 25. - 29. 9. 2017 jsem navštívil pracoviště Umea University, Department of Chemistry.

Ve dnech 11. - 15. 9. 2017 jsem navštívil pracoviště Acoustical Laboratory of the Université du Maine.

Dne 27. 9. 2017 se Prof. RNDr. Dalibor Štys CSc. zúčastnil akce v rámci „Science-Industry Day – Create.Connect.

 

Ve dnech 24. - 25. 9. 2017 jsem byla na pracovní cestě v IGB Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.

Ve dnech od 13.9. do 17.9. 2017 jsem navštívila Universitu přírodních zdrojů a humanitních věd (University of Natural Resources and Life Sciences) ve Vídni.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech