FROV JU RGB NEGATIVE

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červenci roku 2018 přiznáno stipendium studentům naší fakulty.

V termínu 25. 6. – 20. 7. 2018 proběhl další ročník Mezinárodních letních škol.

Přihlášky do bakalářských a magisterských studijních programů přijímáme do 31. 7. 2018.

Ve dnech  22. - 23. 6. 2018 se konalo celouniverzitní setkání Klubu absolventů.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 30. a 31. týden roku 2018 tento program.

Ve dnech 8. – 15. 7. 2018 se konala 22. mezinárodní astakologická konference IAA v Pittsburghu, USA.

20. - 23. 9. 2018 proběhne další ročník již tradičního Seznamováku JU pro první ročníky. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

V pondělí 9. 7. 2018 začal na Fakultě rybářství a ochrany vod JU, vzdělávacím středisku MEVPIS Vodňany historicky první běh týdenního příměstského tábora, který je koncipovaný jako English summer camp.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech