FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 48. týden roku 2018 tento program.

Ve dnech 27. 10. a 10. 11. 2018 proběhly kurzy zpracování ryb pro účastníky 50+.

Poslední podzimní výlov na rybnících fakulty se slavnostním pasováním rybářů proběhl v úterý 20. listopadu na Velkém Ústavním.

V pondělí 26. listopadu 2018 od 12:00 hod. se ve velkém přednáškovém sále MEVPIS Vodňany (Na Valše 207) uskuteční semináře doktorandů oboru Rybářství.

Ve středu 14. 11. 2018 proběhlo na Fakultě rybářství a ochrany vod JU slavnostní otevření dvou významných prostor.

Srdečně Vás zveme na promítání filmu Plastic ocean, které proběhne ve velkém přednáškovém sálu střediska MEVPIS, Vodňany, FROV JU dne 23. 11. 2018 od 19 hodin.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci říjen roku 2018 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 47. týden roku 2018 tento program.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech