FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 42. týden roku 2018 tento program.

Ve čtvrtek 11. října 2018 se konaly slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia, oboru Rybářství a oboru Ochrana vod.

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. udělil pamětní medaili Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Srdečně Vás zveme na 1. reprezentační ples Fakulty rybářství a ochrany vod JU, který proběhne ve víceúčelové hale ve Vodňanech 2. 2. 2019. Pro více informací kontaktujte Miladu Vazačovou, mvazacova@frov.jcu.cz.

Na konci měsíce září byli úspěšně dokončeny dva rozvojové stavební projekty Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 41. týden roku 2018 tento program.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci září roku 2018 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Vodňany připravila na 40. týden roku 2018 tento program.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech